Schoolvakanties

Alle Poolsterscholen hebben tegelijk vakantie. Scholen hebben daarnaast de mogelijkheid losse vrije dagen in te vullen voor studiedagen van de leerkrachten. Deze dagen zijn ook in de schoolgids te vinden. 

Vakanties schooljaar 2022-2023:

Herfstvakantie                                24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie                                  26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie                          27 februari t/m 3 maart 2023

Goede Vrijdag/ Pasen                    7 t/m 10 april 2023

Koningsdag/Meivakantie             24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart                                       18 mei en 19 mei 2023

Pinksteren                                         28 en 29 mei 2023
Zomervakantie                                10 juli t/m 18 augustus 2023 

In verband met studiedagen zijn de leerlingen vrij op:
woensdag 7 september; 
dinsdag 11 oktober; 
woensdag 9 november
dinsdag 7 februari en
donderdag 15 juni 

Vakantierooster 2023-2024: 

Herfstvakantie                          16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie                            25 dec. 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                    19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag/ Pasen              29 maart t/m 1 april 2024
Koningsdag                                 27 april 2024
Meivakantie/ Hemelvaart      29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren                                   20 mei 2024
Zomervakantie                          15 juli t/m 23 augustus 2024

Op de studiedagen van het personeel zijn de kinderen lesvrij. Deze studiedagen zullen pas definitief bekend zijn tegen het einde van schooljaar 2022-2023.