Parro-Logo - De Flevoschool

Via Parro delen leerkrachten met regelmaat berichten, nieuws, foto's en verhalen over de dagelijkse gang van zaken in de groepen, doelen waaraan gewerkt worden en wat belangrijk is om te weten voor de komende periode. 

Dit is alleen een communicatiemiddel voor ouders/verzorgers.