Er zijn geen items beschikbaar.

Welkom op de site van J. van der Hoevenschool

 

De J. v.d. Hoevenschool staat in het hart van Epse en is dé basisschool van dit groene dorp. Ongeveer 130 kinderen krijgen hier onderwijs op maat. De meeste gezinnen wonen binnen een straal van één kilometer van de school. Het dorpse karakter, het gezien worden, de individuele aandacht die er is en de verbinding en betrokkenheid onderling, kenmerken onze school. De ouders zijn zeer betrokken bij de school en daar zijn we trots op. Wij vullen de relatie met ouders liefst in op basis van gelijkwaardig (educatief) partnerschap en voelen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de opvoeding van leerlingen. Leerlingen leren immers op school én thuis.

Recent is Epse uitgebreid met een frisse, nieuwe woonwijk in de nabije omgeving van onze school. Daardoor zijn er in het dorp nieuwe mogelijkheden gekomen voor - veelal jonge - gezinnen om zich hier op een mooie plek te vestigen. De verwachting is dat veel kinderen uit deze gezinnen de komende jaren onze school zullen bezoeken.

Het pedagogisch klimaat op de J. v.d. Hoevenschool is van een hoog niveau en ons onderwijs is afgestemd op de kwaliteiten/talenten van onze leerlingen. De ochtenden staan doorgaans in het teken van de kernvakken lezen, rekenen en taal, die worden aangeboden in de eigen groep. In de middagen werken we geregeld groepsdoorbroken en bieden we wereldoriënterende en creatieve vakken thematisch aan. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar workshops waarin leerlingen hun talenten kunnen laten zien. De workshops worden begeleid door leerkrachten, ouders en externen. Met ons onderwijs focussen we niet uitsluitend op kennisoverdracht. Onze opdracht is veel breder. Kennis- en cultuuroverdracht gaan hand in hand. Leerlingen brengen een belangrijk deel van hun jeugd door met andere leerlingen in hun klas en op school. Op de J. v.d. Hoevenschool leren zij ook met elkaar samenwerken en ontdekken ze wie ze zijn en wat de waarde is van kennis.

Onze school deelt het gebouw met de buitenschoolse opvang en de kinderdagopvang. Hun nabijheid maakt dat wij korte lijnen hebben, wat de doorgaande ontwikkeling van kinderen natuurlijk ten goede komt. Externe betrokkenen, zoals logopedie, schoolverpleegkundige en het samenwerkingsverband, komen zoveel mogelijk naar de school om hier de gewenste begeleiding te geven of diensten te verlenen.

Onze school beschikt, naast de leslokalen, over een groot speellokaal, een centrale hal (‘de Brink’), een keuken en nevenruimtes voor administratie, interne begeleiding en externe begeleiding. De ruimtes zijn gedeeltelijk ingericht met nieuw, kleurig en modern meubilair. De buitenspeelruimte van de school is ruim opgezet en biedt voldoende speelgelegenheid voor de kinderen; we beschikken over een groot speelplein, een speelveld en een voetbalveld. In deze schoolplanperiode wordt de buitenruimte vernieuwd: het schoolplein wordt groener en krijgt nog meer verschillende spel- en speelmogelijkheden. Voor de lessen lichamelijke oefening maakt de school gebruik van de sporthal ‘t Hassink.

 

 

Nieuwe leerling?