Schooltijden

Schooljaar  2022-2023:

     8.15  uur: kinderen zijn welkom op het schoolplein, er is toezicht;
     8.20 uur: kinderen mogen naar binnen 
     8.30  uur: de schooldag start;
    12.00 uur: lunch en pauze
 Alle kinderen lunchen in de eigen groep en spelen daarna buiten
    12.30 uur: begin middagdeel;
    14.30 uur: einde schooldag.

Op woensdag is de lestijd om 12.30 uur afgelopen voor alle groepen. 
Op vrijdagmiddag zijn groep 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij.