Onze school

De J. v.d. Hoevenschool staat in het hart van Epse en is de basisschool van dit groene dorp. Ongeveer 120 kinderen krijgen hier onderwijs op maat. Het team is in een pioniersfase om te ontdekken wat voor ons onderwijs voor de komende 4 jaar centraal moet komen te staan.

  

Openbare school

De J. v.d. Hoevenschool is een openbare school en is toegankelijk voor ieder kind, ongeacht achtergrond, afkomst, geloof of huidskleur. Ieder kind dat in aanmerking komt voor regulier basisonderwijs is welkom. De openbare school wordt gekenmerkt door onderwijs voor alle kinderen, als gelijkwaardige mensen die elkaars waarden en normen leren respecteren.

De kernwaarden van het openbaar onderwijs: 


 Gelijkwaardigheid

Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard.

 Vrijheid
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

 Ontmoeting
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld.

Waar  Verhalen Samenkomen

De slogan voor het openbaar onderwijs is: Openbare Scholen – Waar Verhalen Samenkomen. De openbare school is dé ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander en ontmoet je mensen met verhalen vanuit de hele wereld.

 

Meer dan leren

Ons onderwijsaanbod gaat verder dan alleen de schoolvakken. Wij vinden ook het burgerschapsonderwijs minstens zo belangrijk. 

De J. v.d. Hoevenschool is:

  • een school waar verantwoordelijkheid en respect voor jezelf en een ander vanzelfsprekend zijn;
  • een niet al te grote school waar uw kind gekend wordt, zich veilig en gehoord voelt;
  • een school met moderne leermiddelen en passend onderwijs;
  • een school met gemotiveerde, enthousiaste leerlingen, leerkrachten en actieve, betrokken ouders.

 

School voor de toekomst

Door technologie en digitalisering verandert de maatschappij in hoog tempo van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Onze jeugd heeft de vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. We noemen ze de vaardigheden voor de 21e eeuw. Het gaat onder andere om communiceren, creatief denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, kritisch denken en mediawijsheid. Ons onderwijs is voor een belangrijk deel ingericht op de vaardigheden voor de 21e eeuw, zodat we leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. In de komende jaren breiden we het aanbod verder uit.